Kompetenstrappan

Kompetenstrappan

Kompetenstrappan Kompetenstrappan tillhandahåller kurser inom en bred variation av områden som är kopplade till den offentliga sektorn. Det inkluderar områden såsom socialtjänst, skola, upphandling, ledarskap, offentlig förvaltning, juridik med mera. Hemsida I och med...
Hult Keramik

Hult Keramik

Hult Keramik Detail Group är ett tvärdisciplinärt arkitektkontor verksamt inom hållbar stadsutveckling och arkitektur, med kunder i både offentlig och privat sektor. De har erfarenhet av projekt inom bostäder, skolor, publika konstverk, primärvård, särskilda boenden,...
PrimeProject

PrimeProject

PrimeProject Prime Project AB skapar hållbara byggnader med minimal miljöpåverkan, hälsosamma inomhusmiljöer och optimerad energiförbrukning. De är specialiserade på att utforma energisnåla byggnader och är den främsta aktören i Sverige när det gäller energieffektiv...
Alteri Care

Alteri Care

Alteri Care AlterCares driver fram förändring inom vården med sin innovativa digitala vårplattform. Genom att sammanföra vårdgivare och patienter, öka patientens delaktighet och optimera arbetsflöden, möjliggör plattformen en smidigare och mer effektiv vårdupplevelse....
CoachCompanion

CoachCompanion

CoachCompanion Som renommerat utbildningsföretag har CoachCompanion genom alla år utbildat coacher och ledare. Som ackrediterade av International Coaching Federation ICF, erbjuder CoachCompanion utbildningar från start till mål för att uppnå internationellt...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.