PrimeProject

Prime Project AB skapar hållbara byggnader med minimal miljöpåverkan, hälsosamma inomhusmiljöer och optimerad energiförbrukning.

De är specialiserade på att utforma energisnåla byggnader och är den främsta aktören i Sverige när det gäller energieffektiv design av plusenergihus, passivhus och lågenergihus. Kundspannet sträcker sig över allmännyttiga organisationer, kommersiella fastighetsföretag och stora entreprenörer.

Hemsida

Prime Projects tidigare hemsida hade en minimalistisk och föråldrad design. Särskilt projektsidorna var i behov av uppdatering. Dessa sidor ska fungera som viktiga presentationer av Prime Projects skicklighet och mångsidighet. Tyvärr var de inte aktuella och kunde inte ge en rättvisande bild av företagets senaste framsteg och prestationer, något som vi ändrade på. 

Foto

Vi fick äran att ta professionella fotografier av deras olika projektbyggnader. Genom att fånga byggnaderna på deras bästa sätt har vi arbetat för att visa upp deras skicklighet och moderna design. Vårt mål har varit att skapa bilder som inte bara dokumenterar deras arbete utan också visar upp varje projekts unika stil och kvalitet. 

Support

Efter avslutat hemsidesprojekt valde kunden att fortsätta med ett supportavtal för att säkerställa kontinuerlig support och stöttning vid uppdateringar, mindre justeringar samt andra frågor och ärenden som rör hemsidan.

Genom detta supportavtal garanteras månatliga uppdateringar av deras webbplats, för att se till att alla funktioner fungerar som de ska. Dessutom har de möjlighet att framföra supportärenden för att få hjälp med ändringar genom rådgivning eller praktiskt genomförande. Detta ger kunden en pålitlig och anpassad supportstruktur för deras webbplats

Vill du veta mer om vårt uppdrag för denna kund, eller är intresserad av att veta vad vi kan göra för dig? Kontakta oss nedan så tar vi ett första möte och ser vilka utmaningar vi kan hjälpa till att lösa! 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.