Kompetenstrappan

Försäkringsjuridiska föreningen

Försäkringsjuridiska föreningen är en ideell förening som verkar för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor genom föredrag och diskussioner samt att på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling. 

Hemsida

Försäkringsjuridiska föreningen hade sedan tidigare en hemsida, men som inte följde ett tydligt spår och inte längre kändes modern. Utifrån den nya grafiska profil och logotyp vi tog fram till kunden, skapade vi sedan en hemsida som tydligare skulle introducera verksamheten och deras evenemang. 

Länk till hemsidan här

Logga

Vi hade förmånen att få skapa en logotyp åt Försäkringsjuridiska föreningen. Vi tog fram ett exempel på en modernare logga som samtidigt behövde fånga upp verksamhetens historia. Logotypen har utformats med omsorg för att vara igenkännbar och föra fram deras identitet på ett sätt som talar till deras målgrupp och kommunicerar deras expertis.

Grafisk profil

Då föreningen funnits sedan 1932 gällde det att skapa en grafisk profil som både upplevdes som modern, samtidigt som den kunde fånga upp verksamhetens långvariga historia. Genom att skapa denna grafiska identitet kunde vi hjälpa dem att definiera sitt visuella varumärke på ett sätt som tydligt återspeglar deras värden och mål. Kombinationen av färger och typsnitt valdes med tanken att fånga dessa historiska och professionella uttryck i ett modernt stuk som ska kunna ge en tydlig röd tråd genom allt grafiskt material. 

Dokumentmall

Vi har skapat skräddarsydda dokumentmallar enligt vår kunds specifika behov och önskemål, specifikt för inbjudningar till deras evenemang samt en grundläggande mall för deras stipendium. Genom att ta hänsyn till deras krav och stil har vi skapat dokument som inte bara är funktionella utan också professionellt utseende. 

Vill du veta mer om vårt uppdrag för denna kund, eller är intresserad av att veta vad vi kan göra för dig? Kontakta oss nedan så tar vi ett första möte och ser vilka utmaningar vi kan hjälpa till att lösa! 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.