Försäkringsjuridiska föreningen

Försäkringsjuridiska föreningen

Försäkringsjuridiska föreningen Försäkringsjuridiska föreningen är en ideell förening som verkar för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor genom föredrag och diskussioner samt att på andra sätt stödja...
Kompetenstrappan

Kompetenstrappan

Kompetenstrappan Kompetenstrappan tillhandahåller kurser inom en bred variation av områden som är kopplade till den offentliga sektorn. Det inkluderar områden såsom socialtjänst, skola, upphandling, ledarskap, offentlig förvaltning, juridik med mera. Hemsida I och med...
CoachCompanion

CoachCompanion

CoachCompanion Som renommerat utbildningsföretag har CoachCompanion genom alla år utbildat coacher och ledare. Som ackrediterade av International Coaching Federation ICF, erbjuder CoachCompanion utbildningar från start till mål för att uppnå internationellt...
Vitrosorb

Vitrosorb

Vitrosorb VitroSorb AB är ett svenskt företag som arbetar med medicinteknik i egna lokaler för laboratorie och produktion i Malmö. Företaget har en beprövad och dokumenterad erfarenhet av medicintekniska produkter och extrakorporeal teknologi. Arbetsområdet för...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.