CoachCompanion

Som renommerat utbildningsföretag har CoachCompanion genom alla år utbildat coacher och ledare. Som ackrediterade av International Coaching Federation ICF, erbjuder CoachCompanion utbildningar från start till mål för att uppnå internationellt certifierad coach (ICF) nivå, samt påbyggnadsprogram för redan certifierade coacher som vill bemästra de kraftfulla coaching-verktygen på mastersnivå.

Propellermodellen® är CoachCompanions egna varumärkesskyddade modell för ett coachande ledarskap. Denna används bland annat som ledarskapsmodell på en av högskolorna i Sverige sedan 2014, samt av några av de mest välkända och internationellt verksamma svenska företagen.

Hemsida

I samband med uppdaterade riktlinjer och regler att följa från International Coaching Federation (ICF), hade CoachCompanion gjort om flertalet av sina utbildningar, och ville skapa en förtydligande hemsida som gjorde det enklare för besökare att hitta bland utbildningar, olika språk samt produkter och certifierade coacher.

Vi införde en övergripande struktur för samtliga utbildningar och information, samtidigt som vi prioriterade CoachCompanions primära mål för designens funktion. Baserat på dessa målpunkter utvecklade vi sedan en ny design och struktur för hemsidan som harmonierade med CoachCompanions grafiska identitet.

Grafisk identitet

Vi har utvecklat en enkel grafisk identitet för Coach Companion, inklusive typsnitt, färger och en tydlig hierarki för typsnitten. Denna identitet skapar en enhetlig visuell stil som förstärker deras varumärke på ett konsekvent och professionellt sätt, samtidigt som hierarkin i typsnitten kommer att hjälpa till att vägleda besökarna genom informationen på ett klart och organiserat sätt.

Sociala medier

Kundens omfattande utbud av utbildningar och tjänster kräver att de marknadsförs på olika plattformar för att nå sin breda målgrupp. En av dessa viktiga plattformar är sociala medier. Vi har stöttat dem genom att framställa material för inlägg på plattformar som LinkedIn och Instagram. Detta inkluderar visuellt material som kunden sedan själv kan skriva texter till och publicera på sina egna konton.

Rollups

Inför en mässa under 2024 fick vi uppdraget att skapa rollups som skulle uppmärksamma CoachCompanions certifieringsutbildning samt den omskrivna boken som var ny i webbshopen. Viktigt var att ha en tydlig väg till hemsidan och annan kontaktinformation, och också att lyfta fram utbildningens bekräftade certifiering från ICF. 

Folder

Inför en mässa under 2024 fick vi uppdraget att skapa en folder vikt på höjden, som skulle uppmärksamma fyra av CoachCompanions utbildningar. Viktigt var att ha en tydlig väg till hemsidan och annan kontaktinformation.

Tidningsannonser

Vi har gjort ett flertal helsides-annonser till CoachCompanion, bland annat för att publiceras i tidningen Chef. Dessa annonser har lyft fram olika utbildningen och de nästkommande starterna för utbildningarna.

Produktfotografering

På CoachCompanions hemsida har de en webbshop där de säljer böcker och frågekortsaskar som är utmärkta verktyg och hjälpmedel för coacher. Produkterna behövde ha bra bilder för att synas tydligt och ge en uppfattning om produkternas form, design och funktion. Vi har i omgångar fotograferat produkterna i takt med att de producerats, med fokus att ge samtliga produktbilder en liknande stil.

CC Business hub

Inom CoachCompanions verksamhet skapades också ett underliggande varumärke kallat CoachCompanion Business Hub (CC Business Hub). Detta varumärke är en av kundens tjänster där fokus ligger på att hjälpa coacher som vill utveckla sin affärsplan och leva på att driva eget företag.

Då tjänsten sträcker sig internationellt i flera länder så var önskemålet att få till en logotyp som kunde spegla det internationella samt företagandet som tjänsten arbetar inom. Till varumärket önskades en egen logotyp som skulle kunna arbeta på egen hand, och i samband med CoachCompanions huvudvarumärke. Till detta krävs att färgerna passar ihop med huvudpaletten, samtidigt som de fungerar i sin egen palett.

Slutliga färgvalet var att plocka bort de två huvudfärgerna från CoachCompanions varumärke, och istället fokusera färgpaletten till den mörkblå, röda samt ljusblå färgen som palett, med mörkblå som huvudfärg.

Support

Efter avslutat hemsidesprojekt valde kunden att fortsätta med ett supportavtal för att säkerställa kontinuerlig support och stöttning vid uppdateringar, mindre justeringar samt andra frågor och ärenden som rör hemsidan.

Genom detta supportavtal garanteras månatliga uppdateringar av deras webbplats, för att se till att alla funktioner fungerar som de ska. Dessutom har de möjlighet att framföra supportärenden för att få hjälp med ändringar genom rådgivning eller praktiskt genomförande. Detta ger kunden en pålitlig och anpassad supportstruktur för deras webbplats

Vill du veta mer om vårt uppdrag för denna kund, eller är intresserad av att veta vad vi kan göra för dig? Kontakta oss nedan så tar vi ett första möte och ser vilka utmaningar vi kan hjälpa till att lösa! 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.