Vitrosorb

VitroSorb AB är ett svenskt företag som arbetar med medicinteknik i egna lokaler för laboratorie och produktion i Malmö. Företaget har en beprövad och dokumenterad erfarenhet av medicintekniska produkter och extrakorporeal teknologi. Arbetsområdet för företaget är terapeutisk aferes och deras mål är att lösa kritiska behov inom sjukvården.

Hemsida

Kundens tidigare hemsida hade inte uppdaterats på väldigt länge, och behövde ett ansiktslyft för att kännas mer modern och tydlig i sin kommunikation. Vi fick uppdraget att skapa en ny design som framhäver kundens produkter och lösningar på ett mer uttrycksfullt sätt. Dessutom inkluderade vårt uppdrag att förmedla information och nyheter om företaget på ett tydligt och engagerande vis.

Dokumentmall

Vi har skapat skräddarsydda dokumentmallar enligt vår kunds specifika behov och önskemål. Genom att ta hänsyn till deras krav och stil har vi skapat dokument som inte bara är funktionella utan också professionellt utseende. 

Rollups

Vi tog fram skräddarsydda roll-ups för vår kund inför en kommande mässa. Dessa roll-ups utformades för att tydligt och övertygande presentera kundens företag och produkter. Genom att kombinera ögonfångande grafik med väsentlig information skapade vi en stark närvaro som lockar intresse och engagerar besökare på mässan. 

Support

Efter avslutat hemsidesprojekt valde kunden att fortsätta med ett supportavtal för att säkerställa kontinuerlig support och stöttning vid uppdateringar, mindre justeringar samt andra frågor och ärenden som rör hemsidan.

Genom detta supportavtal garanteras månatliga uppdateringar av deras webbplats, för att se till att alla funktioner fungerar som de ska. Dessutom har de möjlighet att framföra supportärenden för att få hjälp med ändringar genom rådgivning eller praktiskt genomförande. Detta ger kunden en pålitlig och anpassad supportstruktur för deras webbplats.

Vill du veta mer om vårt uppdrag för denna kund, eller är intresserad av att veta vad vi kan göra för dig? Kontakta oss nedan så tar vi ett första möte och ser vilka utmaningar vi kan hjälpa till att lösa! 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.