Detail Group

Detail Group är ett tvärdisciplinärt arkitektkontor verksamt inom hållbar stadsutveckling och arkitektur, med kunder i både offentlig och privat sektor. De har erfarenhet av projekt inom bostäder, skolor, publika konstverk, primärvård, särskilda boenden, samhällsbyggnader, industrier, politisk rådgivning, områdesplaner och detaljplaner. 

Hemsida

Kundens tidigare hemsida hade en grundläggande design som de var nöjda med. Dock önskade de att uppdatera strukturen och innehållet för att skapa en mer förenklad version. Det fanns vissa mellanrum mellan olika element och element som inte var i balans och dessa justerades och förbättrades. På samma sätt gjordes förbättringar när det gällde hur projekten presenterades, både som en helhet och när man fokuserade på enskilda projekt eller fall.

Support

Efter avslutat hemsidesprojekt valde kunden att fortsätta med ett supportavtal för att säkerställa kontinuerlig support och stöttning vid uppdateringar, mindre justeringar samt andra frågor och ärenden som rör hemsidan.

Genom detta supportavtal garanteras månatliga uppdateringar av deras webbplats, för att se till att alla funktioner fungerar som de ska. Dessutom har de möjlighet att framföra supportärenden för att få hjälp med ändringar genom rådgivning eller praktiskt genomförande. Detta ger kunden en pålitlig och anpassad supportstruktur för deras webbplats.

Vill du veta mer om vårt uppdrag för denna kund, eller är intresserad av att veta vad vi kan göra för dig? Kontakta oss nedan så tar vi ett första möte och ser vilka utmaningar vi kan hjälpa till att lösa! 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.